Osuszanie budynków

 

Pragniemy Państwa zainteresować w pełni skuteczną, bezpieczną i nieinwazyjną metodą osuszania budynków. Oferujemy metodę elektronicznego systemu osuszania murów urządzeniami GPL-111 polegającą na elektroosmozie bezprzewodowej. Urządzenia te pracują bez mechanicznej ingerencji w substancje osuszanej budowli (kamień, cegła, beton itp.). Aparat Elektro-Aqua GPL 111 emituje bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy tj.: ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi.

W wyniku powyższego zjawiska woda jest sprowadzana do ziemi i mury pozostają trwale suche. Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać od 2 do 36 miesięcy.Po osuszeniu obiektu urządzenia nadal działają spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku.


Aparaty zasilane są z sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50 Hz. Urządzenie po zamontowaniu nie wymaga obsługi.

Zastosowanie naszej metody wywołuje następujące skutki  i przynosi niżej wymienione korzyści:

 • następuje osuszenie murów /beton, kamień, cegła/ będących
  w promieniu działania,
 • po osuszeniu następuje blokada możliwości ponownego zawilgocenia, ustępuje pleśń, znika zapach stęchlizny,
 • metoda nie wymaga żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń, wykopów, kładzenia czy naprawy izolacji przeciwwilgotnościowej,
 • metoda ma bardzo niską cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju,
 • wytworzony zostaje zdrowy mikroklimat w obiekcie,
 • aparaty nie wymagają dozoru, posiadają bezobsługowy system kontroli, posiadają liczne referencje, aktualne atesty, certyfikaty wymagane przez prawo budowlane krajowe, oraz UE, posiadają bezpłatny gwarancyjny serwis.  

Na stronie internetowej producenta www.elektroosmoza.pl znajdziecie Państwo wykaz ostatnich klientów, u których już działają Aparaty Elektro-Aqua GPL 111. Można u nich potwierdzić skuteczność oferowanej Państwu usługi. 

Nasza oferta obejmuje:

 • ocenę stopnia zawilgocenia,
 • dobór ilości i rozmieszczenia urządzeń (jedno urządzenie ma ok. 15 m promień działania - kula),
 • dostawę i zainstalowanie urządzenia,
 • trzyletnią kontrolę przebiegu procesu osuszania.

Producent udziela 20 letniej gwarancji na urządzenie. Gwarancja nie obejmuje sytuacji, w których występuje parcie hydrostatyczne wód np. podniesienie się poziomu lustra wody powyżej poziomu posadzki (potrzebna jest wówczas technologia uzupełniająca – drenaż), gdy ściany zalewane są
w wyniku usterek dachu, instalacji wewnętrznych, oddziaływania wody odbitej, czy występowania wilgoci higroskopijnej na zasolonych i już osuszonych z podsiąku kapilarnego tynków.

Pamiętajmy:

zawilgocenie wywiera wiele, często nieodwracalnych i kosztownych skutków. Należą do nich niszczenie materiałów budowlanych (w tym ich kruszenie, wymywanie, odpadanie), obniżenie wytrzymałości konstrukcji budynku, pogorszenie warunków mikroklimatycznych pomieszczenia, przemarzanie, zwiększenie zużycia opału, krystalizację soli. Ale najbardziej tragicznym w skutkach jest wpływ następstw wilgoci na nasze zdrowie. Woda stanowi podstawę rozwoju grzybów, a te oddziałują na nasze organizmy doprowadzając nierzadko do różnych schorzeń, w tym nowotworowych. 
Z podanych wyżej względów należy podjąć natychmiastową i bezwzględną walkę z wilgocią w budynku, w którym przebywamy i przechowujemy nasze rzeczy.

NASZA METODA DAJE 100% SKUTECZNOŚCI OSUSZANIA,
A WIĘC LIKWIDUJE WSZYSTKIE WYMIENIONE WYŻEJ NIEKORZYSTNE ZJAWISKA. 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


zaloguj