Obsługa transakcji

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Z pewnością nie zawiedziemy Państwa nadziei i oczekiwań w zakresie świadczonych przez nas usług.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami  podstawą naszej współpracy z Państwem jest zawarta w formie pisemnej umowa pośrednictwa:

 • zbycia praw do nieruchomości (umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości),
 • zamiany praw do nieruchomości (umowa pośrednictwa zamiany nieruchomości),
 • nabycia praw do nieruchomości (umowa pośrednictwa kupna nieruchomości),
 • wynajmu nieruchomości (umowa pośrednictwa wynajmu nieruchomości),
 • najmu nieruchomości (umowa pośrednictwa najmu nieruchomości),

Ważnym sektorem naszych usług jest:

 • przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji dla klientów, którzy nie są związani z nami umowami pośrednictwa. Są to ZAMAWIAJĄCY, którzy samodzielnie skojarzyli się z kontrahentem, a chcą tylko bezpiecznie i wygodnie przejść etap samego zawarcia transakcji przy wsparciu profesjonalistów. Usługa ta obejmuje m. innymi: pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z nieruchomością, sprawdzenie stanu prawnego, opiekę i doradztwo w trakcie transakcji.
 • przeprowadzenie regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy zakres wykonywanych przez nas czynności pośrednictwa oraz ważniejsze korzyści jakie odnoszą klienci naszego biura.

W ramach realizacji zawartych z Państwem umów pośrednictwa:

 • pomagamy ustalić cenę (czynsz) ofertową nieruchomości
 • wykonujemy opis, dokumentację fotograficzną lub rysunkową nieruchomości,
 • pomagamy w uporządkowaniu stanu prawnego nieruchomości oraz
 • pomagamy w skompletowaniu niezbędnych do zawarcia transakcji dokumentów,
 • wyjaśniamy zasady i przepisy związane z transakcją,
 • umieszczamy ofertę na własnej stronie internetowej, adres: impet.zgorzelec.pl oraz ponad 20 innych portalach internetowych,
 • umieszczamy ofertę w ogólnopolskim systemie pośredników: mls,
 • wywieszamy ofertę na tablicy wystawowej firmy w hipermarkecie Caerfour oraz w  witrynach naszego i współpracujących z nami biur znajdujących się w ścisłym centrum miasta,
 • zamieszczamy ogłoszenia w prasie,
 • zamieszczamy ofertę w  telewizjach kablowych Zgorzelca i Bogatyni,
 • wykonujemy inne działania marketingowe mające na celu sprzedaż NIERUCHOMOŚCI polegające m. innymi na kojarzeniu ofert kupna z Państwa ofertą,
 • zawieszamy firmowy transparent (banner lub tablicę informacyjną) na nieruchomości (opcja za zgodą właściciela),
 • przekazujemy ofertę wszystkim zainteresowanym: osobom i podmiotom (w tym innym biurom nieruchomości) z kraju i zagranicy,
 • przeprowadzamy prezentacje nieruchomości,
 • uczestniczymy (zgodnie z potrzebami i życzeniami naszych klientów)  w omówieniu warunków transakcji pomiędzy stronami,  przygotowujemy umowy przedwstępne,
 • przygotowujemy dokumenty i wytyczne do umowy,
 • przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces transakcji, uczestniczymy przy jej zawieraniu.

Przy zawieraniu umów nie pobieramy żadnych opłat. ZAMAWIAJĄCY płaci POŚREDNIKOWI ustaloną w umowie prowizję jedynie w przypadku zawarcia zleconej transakcji i to po otrzymaniu należności związanej z jej dokonaniem.


Zawarcie umowy z naszą Firmą sprawia, że:

 • ZAMAWIAJĄCY zaoszczędza swój cenny czas, nerwy, a także środki finansowe, których nie musi wydawać na reklamę, opłaty rejestracyjne w innych biurach, a czasem na podwójną prowizję czy kary umowne,
 • POŚREDNIK reprezentuje interes ZAMAWIAJĄCEGO,
 • dokładnie jest analizowana i ustalana cena ofertowa, a ZAMAWIAJĄCY prowadzi jedną, wspólną z POŚREDNIKIEM strategię cenową,
 • ZAMAWIAJĄCY unika zawarcia transakcji poniżej rynkowego poziomu cenowego,.
 • POŚREDNIKOWI zależy na szybkim obrocie (umowa nie jest przecież wieczna), a więc będzie się starał jak najpełniej i najszerzej  wyeksponować nieruchomość, co znacznie zwiększa szansę sprzedaży i skraca czas ekspozycji nieruchomości,
 • oferta trafia natychmiast do współpracujących z nami biur oraz systemu MLS (System Wielokrotnego Oferowania - polegającego na tym, że wszyscy Pośrednicy z całej Polski będą mieli równy dostęp do zamieszczonych w nim ofert sprzedaży na wyłączność),
 • to POŚREDNIK będzie inwestował swoją pracę i środki finansowe w promocję oferty,
 • oferta u Pośrednika do momentu sprzedaży będzie zawsze aktualna, a każdy zainteresowany ofertą klient będzie uzyskiwał bieżącą informację o stanie nieruchomości i stopniu zaawansowania jej sprzedaży /wynajmu,
 • płatność po zawarciu transakcji powoduje, że całość prowizji pochodzi z pieniędzy płaconych przez kupujących.
 • wystawienie oferty z informacją, że prowizja zawarta jest w cenie / czynszu sprawia wrażenie większej dostępności, okazji i zachęca znacznie większą rzeszę kontrahentów do szczegółowego i nieograniczo-nego  zapoznania się z nią,
 • w rezultacie zawarcia umowy z POŚREDNIKIEM ZAMAWIAJĄCY osiąga możliwość obsługi przez wielu innych, legalnie działających na rynku profesjonalistów. Do tego grona należą też inni POŚREDNICY, którzy będą pracowali wspólnie nad jego ofertą. Nie zwiększa to żadnych kosztów ZAMAWIAJĄCEGO.

Jeżeli tylko udało się nam zachęcić Państwa do współpracy z nami to nie pozostaje Państwu nic innego jak zaprosić nas do zapoznania się z nieruchomością stanowiącą przedmiot sprzedaży. Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się nad ceną ofertową / czynszem ofertowym (udział w tym określeniu będzie miał rzeczoznawca majątkowy!) oraz ustalimy wszelkie warunki zawarcia umowy pośrednictwa.

zaloguj